SOCIALE VEILIGHEID

Inleiding Sociale Veiligheid:
We vinden het binnen Scouting Sint Jozef belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige
omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.


Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen onze Scouting betekent dat leden zich beschermd weten
en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de
wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal,
regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen
aan een sociaal veilige omgeving.


Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen
die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van
de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers
worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.


Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven.
Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting st Jozef getroffen
heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van
Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet
overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen
van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform
Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort
proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode,
het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo
snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse
methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.


Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een
sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid
van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit
landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze
vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij
verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op
033 496 09 11 of via de e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl