LID WORDEN

Scouting is uitdagend en elke opkomst is weer anders. Wil je dit zelf ervaren?

Kom dan vrijblijvend 3 keer kijken tijdens een opkomst om te kijken of de scoutingblouse jou ook past. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Wil je eerst meer informatie? Neem dan even contact met ons op.

Inschrijven kan via het lidmaatschapsformulier wat je van de groepsleiding krijgt of kunt downloaden op de pagina bestanden. Je wordt dan lid van zowel Scouting St. Jozef als Scouting Nederland.

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

De kosten van lidmaatschap zijn €10,50 per maand en wordt door middel van maandelijkse automatische incasso betaald.

Bankrekeningnummer:  IBAN: NL 13 RABO 0123 881 528 

Bij betalingsproblemen of andere vragen betreffende de contributie kunt u terecht bij de penningmeester.

Stichting Leergeld: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Ouders die om financiële redenen de contributie niet kunnen voldoen kunnen contact opnemen met Stichting Leergeld voor ondersteuning. www.leergeld.nl

Lidmaatschap beëindigen:

Het opzeggen van de contributie zit vast aan twee data in het jaar. Het betreft 1 oktober en 1 februari. Zegt u voor één van deze data op dan zal de contributie automatisch na de bovengenoemde data stop worden gezet.

Opzeggen van de contributie doet u door het lid  via de ledenadministratie uit te laten schrijven.

Voor vragen over inschrijven, contributie of beëindiging van lidmaatschap kunt u uiteraard contact met ons opnemen.